Akbaşlar Tekstil olarak; çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ve etki alanımız içindeki herkese, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında huzurlu bir biçimde yaşayabilme imkanı sunmak için;


  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, güncel İyi Üretim Uygulama Standartlarına, tüm yerel gerekliliklerle birlikte sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile eylem planı oluşturarak tüm paydaşlarımızın sahip olduğu varlıkları koruyacak güvenli bir çalışma ortamı sunmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Tüm çalışanların kendilerine veya diğerlerine risk teşkil edecek aktiviteler içerisine girmeden bilinçli bir şekilde işlerini yapabilmeleri için düzenleyici, yönlendirici ve takipçi rol oynamayı,
  • Meydana gelebilecek tüm doğal afetlerde temel değerimiz olan sağlığımızın en az düzeyde etkilenmesi sebebiyle acil durum planlarını oluşturarak, yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla çalışanlarımızın acil durumlarda hazırlıklı olmasını sağlamayı,
  • Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar sektörde; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerde yardımcı olmak üzere liderlik sağlamayı, tecrübelerimizi tüm paydaşlarımıza aktarmayı, taahhüt ederiz.